wieza.org | Bagno | Baza gier | Planeta blogów | Muzyka | Autorskie | Studnia | Czat
Zaloguj się | Zarejestruj się

[Cep bojowy] Obrażenia

wiadroawatar

Obrażenia

Postać może otrzymać 4 różne poziomy uszkodzeń fizycznych:

  • Postać może otrzymać drobne uszkodzenia, które nie mają znaczenia mechanicznego.
  • Postać może zostać zraniona. Każda rana zmniejsza mobilność (w tym inicjatywę) o 0,5. Postać może przyjąć dowolną ilość ran.
  • Okalecznie to poważne uszkodzenie ciała, które eliminuje ją z dalszej walki. Postać wraca po pewnym czasie do sprawności, ale trawały efekt okalecznia pozostaje. Efekt jest losowany z tabeli okaleczeń. Jeżeli postać nie otrzyma przez dłuższy okres pomocy to umiera.
  • Śmierć. Postać doznała tak poważnych uszkodzeń, że umiera natychmiast lub w krótkim czasie. Nie da się jej uratować.

Tabela trwalych uszkodzeń fizycznych - okaleczeń.

1 Uszkodzenie mózgu rzuć z tabeli urazów psychicznych
2 Odcięcie kończyny wylosuj której
3 Uszkodzenie trzewii kary do testów odporności, wytrzymałości, kondycji
4 Utrata oka kara do zmysłów i zdolności społecznych
5 Uszkodzenie nóg kara do mobilności
6 Utrata palców kara do czynności manualnych rękoma
Rzut na obrażenia

Broń                           siła                                                      Pancerz         ochrona
Brak broni                    0                                                               Brak              0
Lekka broń                   1                                                              Lekki             1
Ręczna broń                 1                                                              Ciężki            2
Dwuręczna broń           2

"Pocisk" (kamień)        0                                                     
Miotana broń               1                                                           
Łuk                              1
Kusza                          2

Modyfikatory                                                                                                                                  siła ataku 
ogłuszony, nieprzytomny, nie spodziewa się ataku, zaskoczony, związany, sparaliżowany               +2
nie udana ucieczka, leży                                                                                                                      +1
 
 
Siłą ataku jest siła broni + modyfikatory z trafienia. Od siły ataku odejmij ochronę dawaną przez pancerz ofiary.

W zależności od uzyskanego wyniku (dodatni, ujemny, równy), Gracz rzut K6 porównuje do jednego z 3 rozkładów wyników.

dodatni (silniejszy cios, niż pancerz) 1 2 3 4 5 6
równy 1 2 3 4 5 6
ujemny (trwalszy pancerz, niż cios) 1 2 3 4 5 6

Rezultatem może być (kolor odpowiada wartości z tabeli):

  • Okaleczenie
  • Rana
  • Brak uszkodzeń

Arturius trafił dwuręcznym mieczem leżącego Dummkopfa (Gracza). Dummkopf (Gracz) ma ciężki pancerz. Siła ataku Arturiusa to 2 (dwuręczny miecz) + 1 (Dummkopf leży) = 3. Ochrona dawana przez ciężki pancerz to 2. 3 > 2. Gracz rzuca k6: jeżeli wypadnie od 1 do 3 - Dummkopf zostaje zraniony; 4 do 6 Dummkopf zostaje okaleczony.

Nie ma znaczenia w tym przypadku czy Dummkopf ma na sobie ciężki pancerz czy nie ma go w ogóle. Szansa na otrzymanie obrażeń jest taka sama.

Przy zadawniu obrażeń nie uwzględnia się siły postaci; wielkości różnicy między siłą ataku, a pancerzem.


Jeżeli postać zostanie okaleczona, to Gracz rzuca z tabeli okaleczeń i wynik stosuje dla ofiary (dla siebie lub przeciwnika). Jeżeli wartość na kostce z rzutu na tabeli jest mniejsza lub równa liczbie ran to ofiara umiera.

                       Jeśli
                                    k6 (wynik z rzutu na tabeli okaleczeń) <= liczba ran ofiary
                         
                    
to : Ofiara umiera


Wykorzystanie Fatum po obrażeniach

Jeżeli ofiara wykorzysta Fatum (Gracz dorzuci albo MG zabierze punkt z puli), to trafia napastnika. Gracz i jego przeciwnik trafili się jednocześnie .

Nie można używając Fatum zredukować otrzymanych obrażeń - w ten sposób Gracze nigdy nie otrzymywali by cięższych ran lub MG nigdy nie dopuszczałby do zabicia ważnego dla siebie BN. Jeżeli postać nie chcę zostać zraniona musi myśleć o tym po rzucie na trafienie, a przed rzutem na obrażenia.