wieza.org | Bagno | Baza gier | Planeta blogów | Muzyka | Autorskie | Studnia | Czat
Zaloguj się | Zarejestruj się

Ramar XIV: Legend ciąg dalszy

wiadroawatar

Syn Kae

Kae powiła Istamusa jeszcze przed Spaleniem. Nie przyznała się nikomu, że narodzone dziecko jest synem Surila Ekhara. Niewielu dowiedziało się, że była w błogosławionym stanie, potrafiła zwieść nawet swego męża, od którego trzymała się z dala od czasu uwolnienia z oków. Kae ukryła Istamusa wśród elfów uciekających z Tinlidionu. Dała mu amulet z czarnego kynitu, który miał mu w odpowiedniej chwili wyjawić prawdę.
Istamus dorósł, ożenił się i żył w spokoju, aż dnia pewnego jego dom splądrowali najeźdźcy, a jego przybrani rodzice zginęli w tym napadzie. Wściekłość Istamusa obudziła czarny kynit, który przekazał mu jego historię. Istamus ruszył szukać zemsty, stał się człowiekiem okrutnym i krwawym, zasłynął jako Istamus Silthar - Mściciel.
Umarł ze starości, ale śmierć nie była dla niego końcem. Ponieważ czarny kynit przeniknął jego duszę, nie miał Istamus wstępu do Wieży Osądu. Jego dusza przez pewien czas tułała się bezradna po świecie, aż narodził się ponownie w ciele innego człowieka. Zachował pamięć przekazaną mu przez czarny kynit. Odnalazł amulet i odtąd żył reinkarnując przez tysiące lat.

Rutaria

Rutaria kilkakrotnie podejmowała próby podbicia Getycji. Podczas jednej z takich prób zginął Naczelnik Roty – Magan Jaszczurzy Kieł. Jego następcą został Zathar, istota przybyła do Ramaru z innego świata. Zathar poprowadził kolejną krucjatę przeciw Getycji.
Zażarta nienawiść między Rutaryjczykami, a Getami wywodziła się prawdopodobnie z lat, gdy Gettyn przybył na Artar i rozpętał wojnę z zamieszkującymi kontynent shalarami. Później rozłam pogłębił się na tle religijnym – Getycję upodobał sobie Solis zakładając tutaj swój zakon, zaś Rutarią, jako następczynią Imperium Kronu żywotnie interesował się Keven.
Krucjata zakończyła się klęską i śmiercią Naczelnika. Niekorzystną sytuację dla Bela Rota wykorzystał Ruch Oporu. Generał Izavir przejął z jego pomocą władzę, ustanawiając się Naczelnikiem Rutarii. Jego rządy nie trwały jednak długo. Kilka tygodni później – 14 września 716 roku zginął w zamachu.
Bela Rota z triumfem powróciła do władzy. Naczelnikiem Roty został Leonidas Spętany. Pozbawiony Mistrzów Kręgu utrzymał się na tronie zaledwie przez dwa lata. W 721 wybuchło powstanie przeciw jego reżimowi.
Na tronie zasiadł Shadivar Złoty. Tytułował się imperatorem. Głosił, że wskrzesi Imperium Kronu. Shadivar zdołał podbić część Straagardu i Ealocji. Na pewien czas zajął także Getycję Mniejszą.
Po śmierci Shadivara władzę w państwie objął jego syn, Shad’jahal Dziwny. Rutaria przybrała nazwę Odrodzonego Imperium Kronu.

Komentarz: Zathar był przybyszem z naszego świata.
 

Odrodzenie Kyn-Thudu

Sadzawka Saradotha skażona mocą Savusa rozsiewała zło i spaczenie na Równinach Rozpaczy. Dawny Kyn-Thud, ongiś wielkie królestwo krasnoludów, stał opustoszały, pogrążył się w ruinie.
Duch Saradotha błąkał się po świecie, próbując znaleźć sposób naprawienia źródła. Stworzonych dawno temu sfer uzdrawiania, które wykradziono z dawnego Kyn-Thudu i które rozproszyły się po całym prawie świecie, użył Saradoth, by przywołać do zrujnowanego thudu krasnoludów z rozmaitych rodów. Wielu przybyło, pokonując znaczne odległości i nieprzyjazne tereny Równin Rozpaczy, a był wśród nich Nex, syn Highary, krasnolud nierodowy o ponurym usposobieniu.

Komentarz: Nex to postać jednego z moich graczy, wydarzenia niżej opisane wydarzyły się na jednej z sesji.

Mocą kynitu i sfer Saradotha Nex uzdrowił źródełko – rozbił sfery Młotem Mareny i uwolnił ich leczniczą moc. Źródło Saradotha odzyskało swe właściwości, a syn Savusa spełnił swe zadanie i zaczął odzyskiwać moc. Do ruin Kyn-Thudu zaczęli przybywać coraz liczniej wygnańcy z innych thudów – liczni poszukiwacze łatwego zysku i ciekawych przygód. Nex został koronowany jako Nex-thu-Taldarin i wprowadził w Nex-Thudzie zasady odbiegające od panujących w innych krasnoludzkich królestwach, a bardziej zbliżone do tych zaobserwowanych w krainach ludzi.
Odrodzenie Nex-Thudu stało się przyczyną powolnego ustępowania zarazy z Równin Rozpaczy, krasnoludów czekały jednak lata ciężkich wojen z mieszkańcami równin. Nex poległ w jednej z takich wojen, tron objął Javir Łysogłowy, jego syn, w roku 782.

Komentarz: Jeśli dobrze pamiętam, Javir także był postacią owego gracza. :)
 

Moire Rota

Po utracie Kruczego Amuletu Savus postradał moc, jaką dawało mu panowanie nad Lunae, gdy jego tarcza była czarna jak heban. Rozpaczliwie szukał nowego źródła siły, szczególnie że Kae opuściła Pałac Ciemności, Salubritas przeszedł na stronę Lenarisa, a Keven odnosił porażkę za porażką.
Savus odnalazł rozwiązanie bardzo szybko – na ślad naprowadzili go jego kapłani z miasta Ri w północnej części Jivashina. Kapłani z Ri znaleźli dziwnego człowieka, który nazywał siebie Kalarino, co znaczy Pan Życia i Śmierci (w dziwnym dialekcie używanym przez Jivashińczyków znano go jako Upak).

 
Komentarz: Tutaj miałem taki dopisek: "Kalarino = śmierć + życie (nieprzetłumaczalne, zapożyczenie z jęz. koleańskiego)". Nie pytajcie co to za język koleański. :)
Kalarino potrafił skłonić ludzi do posłuchu, miał w sobie pewną magiczną moc, która pozwalała mu na łatwą manipulację tłumem. Przez Jivashińczyków został obwołany prorokiem Kalarino (Set-Kalarino), zamieszkał w Ri.
Powiadomiony o wszystkim Savus przyjął postać człowieka, wmieszał się w słuchający proroka tłum i wieczorem udał się śladem Kalarino do jego rezydencji. Tutaj ukazał się prorokowi, nie ujawniając jednak kim jest.
Kalarino wysłuchał Savusa, zgodził się na jego koncepcję, a potem odesłał go ze swego domu. Ku swojemu zdumieniu, Savus wysłuchał rozkazu Kalarino. Bóg nie wiedział jak zwykły śmiertelnik mógł posiąść taką moc, wyczuwał w proroku wielką siłę.
Kalarino zgodnie z życzeniem Savusa rozpoczął działalność Moire Rota – Czarnej Roty, która miała zastąpić Bela Rota stworzoną przez Kevena. Kapłani Moire Rota w krótkim czasie pojawili się w różnych zakątkach kontynentów Artar i Qat-Tarahal. Zaczęli także rozszerzać nową religię na drugą stronę Oceanu Powagi.
Odrodzone Imperium Kronu szybko zostało opanowane przez nową religię. Upadła jego dawna wielkość, ale drapieżnie rozszerzało swoją powierzchnię. Po śmierci Kalarino, Moire Rota odłączyła się od Bela Rota już oficjalnie, w tym samym czasie Keven utworzył swoją Organizację Białego Kiru.
Gdy okazało się, że prorok odrodził się w nowym ciele, Biały Kir przywitał Kalarino z otwartymi ramionami, ku wściekłości Savusa.
 

Ojciec i Syn

Gdy Keven dowiedział się o Moire Rota i usłyszał, że Savus zamierza wykorzystać Mistrzów Bela Rota do swoich celów, wściekł się i potajemnie zaczął jednoczyć Zakony Bela Rota w jedną, potężną organizację. Zszedł na powierzchnię pod postacią ameane (awatara) i w Femerii założył centrum Organizacji Białego Kiru. Nici tej organizacji zaczęły rozciągać swe wpływy na coraz szersze kręgi. Keven przeczuwając, że Savus będzie na niego wściekły, pozostał w Femerii jako Biały Opiekun (Ketare-Sar). Zwano go też Nieśmiertelnym Opiekunem (Mottakala-Sar), gdyż jego nieziemskie zdolności szybko wyszły na jaw.
 

Eamar - bogowie w Zaświatach

Dane na 15 stulecie od Założenia Imperium Kronu (9 stulecie wg rachuby Getycji). Niektóre nazwy mogłem później nieco zmienić. Widać, że panteon był dość spory i zaplątany:
 • Solis Gelperion (Złocisty) = Aglae
  • Lenaris = Taltatrix Afrenete †
  • Mae
   • = Keven Pasarot
    • Maetae
    • Igrindas Toalius (Nieszczęśnik Niosący Płomień)
    • Kae Sarvante (Szalona)
   • = Savus
    • Keven Pasarot
    • Saradoth
  • = Suril Ekhar
   • Istamus Silthar (Mściciel, Set-Kalarino, Siltharino, Ualpash)
  • Natei = Senex
  • Ilia = Ilignes (Ilenaris – Opiekunowie Drzew)
  • Salubritas
  • Skaturia
  • Vera = [Fui-nhal †]
   • Khaol
   • Khendal
   • Roningal
   • Mekhendal
   • Ekhal
   • Fuigon
   • Mekhen
   • Kekhea
  • Anianna Tkaczka Losu
 • Minarra
 • Torrax
 • Fluar
 • Kenae
  • Adral = Anianna
   • Soinae
   • Iras
 • Kao † (pod koniec ery)
 • Lumena = Lunar
 • Perun
 • Savus = Kae
  • Keven Pasarot [Ketare-Sar, Mottakala-Sar, Mokala-Sar, Mottak-Sar]
  • Saradoth
 • Revar
 • Semelia
 • Tonshol
 • Rix Mijandal (Nienawistnik)
 • Íidius ia’Tanya
 • Baria †
 • Lona †
 • Padan †

Tyle na dzisiaj. W następnej (przedostatniej?) części kolejne legendy ostatnich dni - o odrodzeniu Surila Ekhara, kazirodczym incydencie pewnych bogów, porwaniach i narodzeniu Księstwa Tiranu, jeśli się to wszystko zmieści.