wieza.org | Bagno | Baza gier | Planeta blogów | Muzyka | Autorskie | Studnia | Czat
Zaloguj się | Zarejestruj się

Vath - liczby, gramatyka i inne szaleństwa językowe

wiadroawatar

Najpierw tekst w Vath bez wtrąceń:

Áarmonde

Sóinae áo Ánianna naiana-áventein

Iéssa mógo móar-néin gío athatýnaeta. Móar-málenein kár áari áo róh áoa tásal énionan-mónein. Rís áo páran énionan-móseaein – móar-néin tórnaket áo góto. Íantentha órnatona séathanan ípunae ádornakan Ípun-élenein móaram. Ípun miri-dákein jívah bólano úd-néin Náetain Iázin Káex. Rísianomo áilarisam Naetain áo Iázin énion-sévarein kás séathanan éllak áo órtai-írahein. Ríx-édartaein húo énion ámena óve gárnanion réa-móndtaein. Rea hássa Náetainan áo Iázinan tílnakor néu-néin íontan íasaeta-núrltaeinel óda ésneolet. Káex mír-ákein órt grúnion énan áo én-nórakantaeinel néuna-úrtaeinel én-ýale Náetainan áo Iázinan paí. Enion-kápein íontan énetion nédenaret Káexam enion-moákae énet-súlle – Náetainan Iázinan Káexan nédenar-írnein. Móar páx-úvarein Ferntott-móndeinel – Káex-ýsnein nú tílnazaionan. Éatarion-fékkein húo énan tílnakorionan.

Náetain áo Iázin énion-kaleinel úd-úlmeinel énion-týsonein nú shóret. Énion-ároein óve kátab énasion grúnas áo órnationo séarion séalenion túrsiono ánoliono éssa méu-móndein húo énas. Ípun-ákein kéon Káex-áveiunein moméo áo míri-úrrein nésna jívahion kó énion-mókale grún énasion. Náetain-vónein – Kó né-án húraket grúnan ánan. Én-mokóe méo Káex-né. – Mátto Iázin-vátanein nésna téllan. Ípun-vónein – Íasaion-sárkesoe míttak Káexas fóltan. Énan séathan-thárkain énionan mótoa má-ántusoe írola é pátak páranan áo má-élentesoe néroa. – Iéno Ípun áo nésna jívahion méu-ántuein déo pái áarial dór méu-píshain ápar rís-tástain. A teraz z wyjasnieniami i tłumaczeniem:

Áarmonde

Tytuł oznacza po prostu "stworzenie świata".

Sóinae áo Ánianna naiana-áventein

Co ciekawe nie zachowało się co oznacza powyższe zdanie. Miało znaczyć coś w stylu "Spisane przez Soinae i Aniannę".

Iéssa mógo móar-néin gío athatýnaeta. - Na samym początku była tylko wszechogarniająca Pustka.

Móar-málenein kár áari áo róh áoa tásal énionan-mónein. - Pustka wypełniała cały wszechświat i nie było jej końca ni początku.

Nie istniało miejsce ani czas – Pustka była wszystkim i niczym. - Rís áo páran énionan-móseaein – móar-néin tórnaket áo góto. (ris oznacza czas z tego co pamiętam, stąd Rision w tytule jednego z tekstów o historii ramaru, rision oznaczało "czasy", liczbę mnogą bodajże od czasu)

Íantentha órnatona séathanan ípunae ádornakan Ípun-élenein móaram. - Zamieszkawała Pustkę Ipun – Matka Wszechrzeczy, rodzicielka wszelkiego istnienia.

Ípun miri-dákein jívah bólano úd-néin Náetain Iázin Káex. - Trzech miała synów, a byli to Naetain (Chaos), Iazin (Porządek) i Kaex (Balans).

No dobra, dalej poradźcie sobie sami. Reszta tekstu szła po polsku tak:

Razu pewnego, u zarania czasu, Naetain i Iazin pokłócili się o sens istnienia i rozpoczęli bójkę. Iskry tryskały z ich ciał pod uderzeniami tworząc Gwiazdy. Każda Gwiazda, odłamek Naetaina lub Iazina, była jednocześnie duszą uwięzioną na nieboskłonie. Kaex zauważył bitwę swych braci i chcąc przerwać ją, wdarł się pomiędzy Naetaina i Iazina. Ci uderzyli jednocześnie swą Mocą w Kaexa nie zauważywszy jego wtargnięcia; połączyła się moc chaosu, porządku i równowagi. Środek Pustki rozstąpił się, tworząc Wyrwę, Kaex rozpadł się na kawałeczki. Z jego odłamków powstali bogowie.
Widząc co zrobili, Naetain i Iazin pogrążyli się w smutku. Płakali nad losem brata i z ich Łez powstały wszelkie planety, planetoidy, komety i inne ciała niebieskie. I zauważyła Ipun, że Kaex gdzieś zniknął, spytała więc swych synów, czy nie widzieli gdzieś brata swego. Naetain odrzekł jej: „Czy jestem stróżem brata mego? Nie wiem, gdzie jest Kaex”. Iazin zaś powiedział jej prawdę. I rzekła Ipun: „Dajmy duszom władzę nad tworem Kaexa, jego istnienie poprowadzi ich, a my odejdźmy stąd do innych miejsc i zamieszkajmy tam”. Więc Ipun i jej synowie odeszli z tego wszechświata, by powrócić gdy się czas dopełni.

Skomentowaną wersję wrzucałem już gdzieś na początku publikowania tekstów o Ramarze.

Tyle. Więcej się chyba nie zachowało na temat języka, ale jak coś jeszcze znajdę to wrzucę.